Współpraca zagraniczna / International cooperation

11-04-2023

If you want to change the language please choose it above, at the top of the page; english version is also available below.

Działania naszej firmy opierają się głównie na polskim rynku, od wielu lat współpracujemy ze sklepami branżowymi, serwisami motoryzacyjnymi jak i klientami działającymi na platformach aukcyjnych w kraju. Dzięki łatwemu dostępowi do informacji o oferowanych przez nas częściach do skuterów, quadów i motocykli przez Internet i ogólnej globalizacji, w dzisiejszych czasach możliwy jest dużo tańszy i szybszy transport zamówień w różne zakątki Europy. Nasza oferta cieszy się coraz większym zainteresowaniem w innych krajach, współpracujemy z firmami w: Bułgarii, Czechach, Niemcami, Estonii, Litwie, Łotwie, Holandii, czy nawet Grecji. Jesteśmy odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkty dobrej jakości w przystępnej cenie. Jeśli jesteś z kraju nie wymienionego powyżej, nic nie szkodzi zapraszamy do rozpoczęcia współpracy, może dzięki Tobie poszerzymy sieć kontaktów zagranicznych.  

Najczęściej zadawane pytania:

Jak otrzymać dostęp do cen hurtowych?

Proszę zarejestrować się na naszej platformie i uzupełnić dane firmy, po weryfikacji na waszym koncie zostaną włączone ceny hurtowe, zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Jak wygląda proces składania zamówienia?

Dodaj produkty do koszyka i złóż zamówienie (jeśli posiadasz VAT UE zaznacz tę opcję w koszyku pod tabelą z wybranymi produktami)

Po skompletowaniu zamówienia otrzymasz od nas Fakturę Proformę z aktualną stawką transportową (w zależności od ilości i wagi paczek; przykładowe ceny podane są na dole strony pod tym linkiem).

Paczki wysyłamy jeszcze tego samego dnia po opłaceniu zamówienia. Jeśli masz wątpliwości, co do procesu lub ceny przesyłki napisz do nas odpowiemy na wszystkie pytania: biuro@skuteryczesci.pl.

Czy wystawiacie fakturę z VAT UE?

Tak, wystawiamy faktury zagraniczne z VAT UE, wystarczy mieć aktywny numer VIES.

W jakiej walucie mogę zapłacić za zamówienie?

Mamy konto w PLN i w EUR, jeśli Twoja waluta jest w Euro proponujemy płatność na konto w walucie EUR, aby uniknąć przewalutowania. Oba konta są podane na naszej stronie w zakładce konta bankowe i są wpisane na białą listę, więc nie musisz obawiać się o swoje pieniądze.

Czy mogę śledzić paczkę i ile trwa transport?

W mailu otrzymujesz numer listu przewozowego do śledzenia paczki, transport międzynarodowy w zależności od kraju trwa od 1-3dni.

Czy mogę zlecić transport u swojego przewoźnika?

Oczywiście, że tak. Cały czas staramy się aby transport naszych zamówień był bezpieczny i w dobrej cenie, natomiast jeśli masz tańszą lub swoją preferowaną opcję transportu możesz ją wybrać, dostosujemy się.

Jeśli odpowiedź na Twoje pytanie nie pojawiła się powyżej zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni mailowo i telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie? Sprawdź zakładkę o nas.

biuro@skuteryczesci.pl

Dział handlowy: +48 888 13 12 02  Biuro: +48 881 479 603

Pozdrawiamy

Zespół ATUT

 

The activities of our company are based mainly on the Polish market, for many years we have been cooperating with specialist shops, automotive services as well as clients operating on auction platforms in the country. Thanks to easy access to information about the parts for scooters, quads and motorcycles we offer via the Internet and general globalization, nowadays it is possible to transport orders much cheaper and faster to different parts of Europe. Our offer is becoming more and more popular in other countries, we cooperate with companies in: Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Estonia, Lithuania, Latvia, the Netherlands and even Greece. We are the answer to the growing demand for good quality products at an affordable price. If you are from a country not listed above, it's okay, we invite you to start cooperation, maybe thanks to you we will expand the network of foreign contacts.

Frequently Asked Questions:

How to access wholesale prices?

Please register on our platform and complete your company details, after verification, wholesale prices will be enabled on your account, you will be informed by e-mail.

What is the ordering process like?

Add products to the basket and place an order (if you have EU VAT, select this option in the basket under the table with selected products)

After completing the order, you will receive a Proforma Invoice with the current transport rate (depending on the number and weight of the packages; sample prices are provided at the bottom of the page under this link). We send parcels the same day after paying for the order. If you have doubts about the process or the shipping price, write to us, we will answer to all your questions: biuro@skuteryczesci.pl.

Do you issue an invoice with EU VAT?

Yes, we issue foreign invoices with EU VAT, it is enough to have an active VIES number.

In what currency can I pay for my order?

We have an account in PLN and in EUR, if your currency is in Euro, we offer payment to an account in EUR to avoid currency conversion. Both accounts are listed on our website in the bank accounts tab and are on the whitelist, so you don't have to worry about your money.

Can I track the package and how long does it take?

In the e-mail you receive the number of the waybill to track the package, international transport, depending on the country, takes 1-3 days.

Can I order transport from my carrier?

Of course. We are constantly trying to ensure that the transport of our orders is safe and at a good price, but if you have a cheaper or your preferred transport option, you can choose it, we will adapt.

If your question has not been answered above, please contact us. We are available by e-mail and by phone from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Want to know more about our company? Check the tab about us. biuro@skuteryczesci.pl

Sales department: +48 888 13 12 02 Office: +48 881 479 603

Best regards

Team ATUT